Smysluplná realizace vybraných průřezových témat a čtenářství ve škole předpokládá nastavení specifických podmínek, které ji umožňují. Níže je možné se s nimi seznámit.Mediální výchova Environmentální výchova
Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova Osobnostní a sociální výchova
Čtenářství    

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy14.php on line 58

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy14.php on line 58

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy14.php on line 58