Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Mrazy u nás a Jack London Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o vyučovací hodinu, ve které žáci na základě přečtených textů porovnávají získané informace. Hledají argumenty pro svá vlastní rozhodnutí, která jsou podmíněna zadanými úkoly. Pracují převážně formou skupinové práce a výsledky pak prezentují před třídou. Během práce mají za úkol vyplnit pracovní list.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: My spring holiday Autor: Mgr. Markéta Ladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci na základě spolupráce v páru a poté i ve skupině, porozumí danému textu a dotvoří závěr krátké povídky v anglickém jazyce.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: My wolves Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci se seznámí s anglickým textem, který popisuje tradiční příběh indiánů kmene Cherokee o dobrém a zlém vlkovi v nás („Two wolves“). Žáci budou pracovat ve skupinách a zamyslí se nad otázkami k textu. Hodina je kromě tématu Hodný a zlý vlk zaměřena na čtení s porozuměním a prohlubování konverzačních schopností a rozšíření slovní zásoby.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Mysli globálně, jednej lokálně Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci v rámci této učební jednotky získají konkrétní podněty k tomu, jak naplňovat heslo: Mysli globálně, jednej lokálně. Žáci pracují s textem i s úryvkem filmu a využívají metody aktivního učení: V–CH–D, trojitý zápisník, debatu s autorem, brainstorming a myšlenková mapa. Jednotka využívá model E–U–R.
Rozsah: 90 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Na chvíli motýlem Autor: Mgr. Eva Stebelská, Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Co všechno potřebují motýli k životu? Líhne se motýl z housenky anebo z kukly? Nabízí naše školní zahrada místo, kde mohou žít motýly? S dětmi si prožijeme životní cyklus motýla, společně se zamyslíme, co všechno v jednotlivých fázích motýl potřebuje, a zkusíme najít, zda se jim u nás na zahradě daří.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 2
Název: Nákup auta Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o vyučovací hodinu, ve které se žáci na základě daných informací rozhodují o tom, zda je výhodnější nákup staršího levného auta, nebo nového. Pracují převážně formou skupinové práce a výsledky pak prezentují před třídou. Během práce mají za úkol vyplnit pracovní list.
Rozsah: 45 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Native Americans Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: S pomocí vybraného textu se žáci nejdříve seznámí s příběhem tradiční mytologie původních obyvatel amerického kontinentu. Žáci pracují ve skupinách. Připraví četbu pracovního listu, jakoby to byla rozhlasová hra. Hodina je kromě tématu Native Americans zaměřena na čtení s porozuměním a jsou v ní zařazeny prvky dramatické výchovy.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 9
Název: Návštěva mimozemšťana (A visit of the alien) Autor: Mrg. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci při práci s příběhem integrují všechny jazykové kompetence (listening, speaking,reading, writing). Žáci odhadují obsah dopisu, který na Zemi zanechal mimozemšťan (co se marťánkovi zřejmě nelíbilo) a napíší odpověď (konkrétní slib vlastního zapojení do udržování a nápravy životního prostředí).
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 3
Název: Nedaleko od Zvole, rozkládá se Homole Autor: Mgr. Eva Stebelská, Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Chcete u žáků druhého stupně rozvíjet a podporovat vztah a senzitivitu k životnímu prostředí a místní krajině? Inspirací pro tuto učební jednotku byly zkušenosti, znalosti, aktivity a osvědčený model od Josepha Cornella. Během učebního celku se s žáky snažíme vyjadřovat vlastní prožitky z přírody, zkoušíme ji vnímat různými smysly a hodnotit vlastní vztah k místu, kde žijí.
Rozsah: 100-110 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 6, 7
Název: Noc s Andersenem Autor: Mgr. Tereza Sommersová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Noc s Andersenem se koná na podporu čtenářství. Žáci třetího ročníku, kteří mají zájem, přijdou v pátek v 19.00 hodin do školy. Společně ve své kmenové třídě pracují cca čtyři vyučovací hodiny se svým třídním učitelem s daným textem. Společně s vyučujícím přespí ve třídě. V průběhu práce žáci vytvářejí pohádku – řadí jednotlivé odstavce do správného pořadí. Také skládají obrázky a přiřazují je podle obsahu k jednotlivým odstavcům. Žáci se zamyslí nad tím, proč někdy před druhými neřekneme, co si o něčem myslíme (jako když lidé neřekli císaři, že je nahý, aby to nevypadalo, že jsou hloupí). Zamyslí se, jak je užitečné o sobě přemýšlet, abychom si neubližovali.
Rozsah: 180 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296