Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Vincent van Gogh Autor: Mrg. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Z textu písně žáci vyberou informaci a zakomponují ji do referátu o V. van Goghovi. Ve dvojicích si navzájem ocení prezentaci referátu. Porovnají své diagramy vícečetné inteligence podle Gardnera. Chápou jedinečnost každého člověka. Řízeně relaxují, vnímají hudbu, své pocity zapisují.
Rozsah: 55 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Víš, co a jak pít? Autor: Mgr. Jana Smíšková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Tato lekce vznikla nejenom jako podpora a prostředek pro rozvoj zdravého životního stylu v oblasti správného stravování a pitného režimu, ale i jako nástroj prevence v situaci, kdy se mezi žáky školy masověji rozmohlo zneužívání energetických nápojů. Žáci pracují s tvrzeními a situačním příběhem, samostatně i ve skupině.
Rozsah: 2 x 45 minut
Obory: Výchova ke zdraví
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Vlastnosti vody Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci pomocí pokusů přicházejí na vlastnosti vody, které jsou nezbytné pro fungování koloběhu vody. Fáze evokace proběhne metodou myšlenkové mapy, na kterou naváže nejdříve modelace práce učitelem a poté skupinová práce dětí, která bude obsahovat kladení výzkumných otázek, formulaci a stanovení hypotéz k jednotlivým pokusům a samotný pokus.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 4
Název: Vlaštovka a jiřička Autor: Mgr. Jaroslava Vlčková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Na základě přečteného textu se žáci dozvídají informace o daných ptácích, s těmito informacemi pracují a využívají je při plnění zadaných úkolů.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3
Název: Vliv dopravy na životní prostředí Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci nejprve formou brainstormingu uvedou, co ví o vlivu dopravy na životní prostředí. Následuje individuální četba textu metodou I.N.S.E.R.T. V reflexní částí vyplní tabulku INSERTu, odpoví písemně na otázky a současně se vrátí k položeným otázkám v úvodu hodiny.
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 9
Název: Voda Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V této hodině žáci z přečteného textu vybírají informace důležité pro zadané výpočty, kreslí grafy pro lepší představu a znázornění čísla. Děti pracují samostatně i ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 5
Název: Vyprávění z dalekých zemí - světadíly Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s textem určeným pro děti, který pochází z jednotlivých světadílů. Zpracovávají informace do výukového plakátu a prezentují práci skupiny.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Výroba energie Autor: RNDr. Alice Kohoutová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci se seznámí se způsoby výroby energie, za pomoci textu jednotlivé způsoby charakterizují a formou simulační hry argumentují pro a proti jednotlivým způsobům. Formulují klady a zápory obnovitelných a neobnovitelných zdrojů a tím jednotlivé způsoby výroby poznávají. Seznámí se s největšími elektrárnami světa a srovnají je s českými.
Rozsah: 90 minut
Obory: Ekologická výchova
Témata: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 8
Název: Vyvození hlásky "J" s panem architektem Hubáčkem Autor: Mgr. Šárka Bartošová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci si kreslí obrázek podle pohádky vyprávěné učitelkou. Pohádka je zaměřena na vyvození hlásky J, odehrává se na Ještědu, na který putuje ježek za malou jablůňkou. Žáci pracují samostatně v komunitním kruhu. Po pohádce a nakreslení obrázku následuje diskuse o Ještědu, o stavbě na Ještědu, o historii stavby a o jejím architektovi panu Hubáčkovi.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 1
Název: Vyvození tvrdých a měkkých slabik Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci ve dvojicích třídí slova podle toho, zda obsahují tvrdé nebo měkké „i“. Seznámí s písničkou od Dády Patrasové „Měkké i a tvrdé y“ a kontrolují správnost své práce. V závěrečné reflexi zhodnotí práci své dvojice.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296