Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Výživa hub Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: V úvodu hodiny si žáci zopakují informace z předešlé učební jednotky a formou křížovky a zjistí tak téma aktuální. Žáci se na základě informací získaných četbou textu snaží vyhledat správná tvrzení o výživě hub. Pracují samostatně, ve trojicích i společně. Využívají připravené pracovní listy a další pomůcky.
Rozsah: 60 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3, 4
Název: Význam spolupráce Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci na základě přečteného textu a vlastní zkušenosti popisují, jaký přínos pro ně má skupinová práce. Zároveň s tím hledají argumenty pro svá vlastní tvrzení a oporu hledají v textu.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: What´s the weather like today (Jaké je dnes počasí) Autor: Mrg. Viktorie Petřivá, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci vytvářejí různé formy mediálních sdělení o počasí (rozhlasová anketa, reportáž ze zahraničí, živé televizní vysílání). Třídí a shrnují informace individuálně, ve skupinách a v týmu, vhodně je prezentují za vizuální podpory fotografií, natočených videosekvencí, vlastních interaktivních stránek, obrázků a symbolů. Aplikují anglické fráze podle aktuální situace, rozlišují přítomný čas prostý a průběhový a logicky je v různých situacích používají. Průběh učební jednotky je zaznamenáván dvěma žáky na videokameru a fotoaparát. Přímo v hodině žáci mohou sledovat děj na dvou televizních obrazovkách. Zpracovaná mediální prezentace se stane podkladem pro reflexi a hodnocení.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Mediální výchova
Ročník: 5
Název: William Saroyan – Léto na krásném bílém koni Autor: Mgr. Jaromíra Tempírová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci pracují s textem W. Saroyana – kombinace hlasitého, tichého čtení, odpovědí na návodné otázky, čtení s předvídáním, dokončování příběhu, vytváření charakteristik jednotlivých postav. V hodině pracují jednotlivě a ve dvojicích.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Working Life Autor: Mgr. Jana Pavelčáková, ZŠ Liberec
Anotace: Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o dětské práci a životě pracujících dětí v Thajsku. Část textu čtou společně nahlas, poté individuálně. Po přečtení částí textu splní zadané úkoly. Ve dvojici porovnají svůj běžný den s dnem thajského chlapce.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství
Ročník: 8
Název: Žabákova dobrodružství Autor: Mgr. Markéta Pézlová, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci sledují záznam loutkového představení na motivy knihy K. Grahama Žabákova dobrodružství. Popisují, jaká dobrodružství prožívá Žabák v pohádce, navrhují, jaká dobrodružství může ve svém životě prožívat žába ve skutečnosti. Čtou komiks, který jim zprostředkuje poznatky o problému hromadného úhynu obojživelníků na silnicích během jarního tahu. Vymýšlejí k němu název, píší dopis žábám, v němž vyjádří svůj postoj k tomuto problému. V hodině se pracuje frontálně, žáci pracují ve skupinách i individuálně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 2
Název: Zábavný zeměpis Autor: Mgr. Lenka Dvořáková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci si vyzkoušejí zeměpisné hry na motivy televizních soutěží, které slouží k zopakování učiva. Zaměřujeme se především na spolupráci dětí ve třídě a jejich vzájemnou schopnost komunikace.
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Zachraňme Zemi Autor: Ivana Brožová, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o vyučovací jednotku, ve které se žáci na základě informací získaných v hodině přírodopisu zamýšlejí nad nežádoucími zásahy člověka do přírody a vytvářejí výtvarné dílo (koláž a posléze plakát), které tyto zásahy ilustruje. Oborový cíl (tj. koláž s dokreslením tuší, perem a redisperem na téma „co nejvíce ohrožuje Zemi“) plní formou práce ve dvojici, následně spolupracují s celou třídou a společně vytvářejí plakát formátu A0.
Rozsah: 90 minut
Obory: Výtvarná výchova
Témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6
Název: Záhada sněžné příšery Autor: Mgr. Ilona Sochorová Kotačková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Učební jednotka byla vytvořena v rámci odpoledního programu lyžařského kurzu 7. ročníků. Žák si utvoří svůj názor na danou problematiku, ten přednese ve skupině stejně smýšlejících lidí, společně vytvoří seznam argumentů pro obhajobu svého názoru a ten pak použijí v diskusi s opačně smýšlející skupinou spolužáků.
Rozsah: 60 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 7
Název: Závody psích spřežení Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Jedná se o vyučovací hodinu, ve které žáci ve dvojicích, na základě přečteného textu vybírají správnou odpověď. Žáci nejprve přečtou text o závodech psích spřežení a potom v pracovním listu odpovídají na otázky k textu. Na závěr se zamyslí nad tím, jak se jim spolupracovalo.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296