Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Kamarádi z velké dálky - světadíly Autor: Mgr. Sabina Máčalíková, Mgr. Monika Szabóová, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se seznamují s typickým životem dětí z jednotlivých světadílů a porovnávají svůj život s životem jiných dětí. Sdělují si navzájem získané poznatky a zapisují si nové. Na základě přečteného textu i vyslechnutých informací se žáci rozhodují, ve kterém světadíle by se jim líbilo žít a zdůvodňují proč.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 4, 5
Název: Kde žijí hospodářská zvířata Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci si zopakují, jaká znají hospodářská zvířata, společně ve skupině diskutují, kde hospodářská zvířata žijí. Vystřihují, lepí a ve skupině vytváří pracovní list. V závěrečné reflexi zhodnotí práci své skupiny.
Rozsah: 45 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Environmentální výchova, Multikulturní výchova
Ročník: 2
Název: Kmenové buňky Autor: PhDr. Hana Košťálová, Kritické myšlení
Anotace: V učební jednotce žáci samostatně a ve skupinách pracují s mediálně šířenými texty o kmenových buňkách. Přiklání se k určitému tvrzení, o němž následně diskutují.
Rozsah: 45–90 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Čtenářství, Mediální výchova
Ročník: 9
Název: Kočka domácí Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci seznámí se základními informacemi o kočce domácí (stavba těla, přizpůsobení k lovu, smysly). Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a společně. Pracují metodami Kostka, I.N.S.E.R.T. a Vennovy diagramy.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství
Ročník: 4
Název: Kočka domácí v pohádce i odborném textu Autor: Mgr. Anděla Jehličková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Tato vyučovací jednotka navazuje na předchozí znalosti žáků o životě domácích zvířat na farmě. I v této hodině se postupně seznamují s životem kočky domácí. Pracují ve dvojicích i ve skupině. Vzájemně si je sdělují a učí se klást věcné otázky.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Kočka – učíme se žádat Autor: Mgr. Michal Dubec, Projekt Odyssea
Anotace: Žáci si na vlastní kůži prožijí, jaké to je, když je někdo o něco žádá způsobem, který je jim příjemný. Dále si vyzkouší použití příjemných způsobů žádostí. Během této učební jednotky žáci spolupracují ve skupinách a prezentují informace zbytku třídy.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3, 4, 5
Název: Kočkopes Kvído Autor: Mgr. Barbora Chválová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci pracuji ve skupinách po třech až čtyřech. Přečtou si úvodní kapitolu z knihy Kočkopes Kvído, která je rozdělena na čtyři části. Po přečtení každé části píší vlastní pokračování textu. Poté ověřují, jak se jejich nápad liší od autora.
Rozsah: 60 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Název: Kocour Modroočko Autor: Mgr. Jarmila Jakoubková, ZŠ Liberec
Anotace: Po přečtení společné četby, knihy Josefa Koláře Z deníku kocoura Modroočka, řeší žáci úkoly pracovního listu. Žáci volně reprodukují text, doplňují slova z nabídky, luští tajenku. Žáci pracují samostatně. Hodnotí se, zda žák pochopil čtený text, obrazná pojmenování, která se v něm nacházejí.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Kolébka civilizace – starověký Egypt Autor: Mgr. Roman Anýž, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: S pomocí textů sestavených na základě archeologických nálezů ze starověkého Egypta se žáci seznámí s běžným dnem rodiny farmáře a šlechtice. Pracují ve skupinách (dělí si postavy/role a dramatizují text).
Rozsah: 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Kolik je odpadu Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci počítají a zapisují produkci odpadu u jednotlivých dětí z pracovního listu a zabývají se otázkou jeho snížení. Děti pracují ve skupině i samostatně.
Rozsah: 90 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 1
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296