Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Kolik vlastně nasněžilo? Autor: Iva Jehličková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci zabývají tvořením slovní úlohy. Z vět, které jsou uvedeny na přeskáčku, sestavují slovní úlohu. Také se zamýšlí, které věty pro sestavení slovní úlohy jsou bezpodmínečně nutné (a z jakého důvodu) a které by šly vynechat. Při počítání množství sněhu žáci sčítají a odčítají. V dalším příkladu žáci pracují s časovými údaji a údaje zaznamenávají na časové ose. Žáci pracují formou skupinové práce, se zaměřením na procvičení práce s rolemi.
Rozsah: 45 minut
Obory: Matematika a její aplikace
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3
Název: Koloběh vody Autor: Mgr. Kateřina Vrtišková, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Žáci se zamýšlí nad putováním kapky vody v přírodě a nakreslí komiks, který poté sdílejí ve dvojici. Uvědomění si nových informací probíhá metodou čtení s předvídáním. Na závěr učební jednotky si zahraje celá třída hru na putování kapky vody.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 3, 4
Název: Komunikace a spolupráce v tělesné výchově Autor: Mgr. Lenka Berková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci zažijí několik drobných pohybových her. Pracují v náhodně zvolených skupinách, komunikují a spolupracují v týmu, následně pak spolupráci reflektují. V druhé části žáci obdrží popis jednotlivých kroků práce v týmu a další aktivitu reflektují s ohledem na něj.
Rozsah: 90 minut
Obory: Tělesná výchova
Témata: Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Název: Král Autor: Mgr. Vladimíra Poláčková, ZŠ Liberec
Anotace: V hodině čtení žáci pracují s textem Zdeny Dvorské Král. S postavou krále se děti setkávají již v mateřské škole, provází je celý život. Nyní se zamýšlí a uvažují o tom, jaká vlastně osoba krále je. Hledají v textu nosnou myšlenku, vlastnosti krále. Dokončují větu : „Kdybych byl král, tak bych...“
Rozsah: 60 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 4
Název: Křesťanství Autor: Mgr. Lucie Honzalová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: S křesťanstvím se žáci setkávají ve všech oblastech života – na cestách po památkách, městech z historií, při rodinných oslavách svátků. Je to největší světové náboženství, jehož symbolice by měl každý rozumět. Ve školách vedle sebe pracují žáci různé víry, pochopení křesťanství vede k toleranci mezi věřícími a nevěřícími.
Rozsah: 90 minut
Obory: Dějepis
Témata: Multikulturní výchova
Ročník: 6, 7, 8, 9
Název: Krtek Autor: Mgr. Olga Sasková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci se učí o krtkovi. Informace získávají ze dvou různých zdrojů – z textu beletristického a z textu naučného. Porovnávají navzájem informace z obou typů textů, dohledávají nejasnosti.
Rozsah: 90–135 minut
Obory: Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Krysař Autor: Mgr. Ilona Sochorová Kotačková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Propojení čteného textu s filmovými ukázkami. Žáci si na základě porovnání uvědomují, co znamenají symbolické jevy v díle, a dokážou je potom přenést do soudobého života. Zamýšlejí se nad motivem pomsty.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Kuřátko a obilí Autor: Mgr. Daniela Křížová, Mgr. Dana Šafránková, ZŠ T.G. Masaryka, Poděbrady
Anotace: Žáci tvořivě pracují s literárním textem, pozorují grafickou stránku díla, ve skupinkách sestavují závěr básně.
Rozsah: 135 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 3, 4, 5
Název: Landscape in the USA Autor: Mgr. Stanislava Gotteltová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci se seznámí v textu s významnými krajinnými prvky Spojených států amerických. Podle textu doplňují slepou mapu. V atlase vyhledávají další zeměpisná nej, tvoří věty se superlativy. Žáci pracují ve skupinách.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Lesy v ČR – početní operace s desetinnými čísly Autor: Mgr. Jan Vrtiška, ZŠ Vrané nad Vltavou
Anotace: Tato lekce propojuje témata přírodopisu (lesní ekosystémy), matematiky (desetinná čísla) a informatiky (MS Excel – tvorba tabulek a grafů). Žáci se prostřednictvím slovních úloh využívajících početní operace s desetinnými čísly seznamují s vybranými charakteristikami lesů v ČR. Pracují v týmech, formulují otázky vztahující se k zadané problematice. Svá zjištění zaznamenávají pomocí tabulek a grafů a formulují závěry, které jsou využitelné v hodinách přírodopisu, kde se právě zabývají lesními ekosystémy.
Rozsah: 3x 45 minut
Obory: Informační a komunikační technologie, Matematika a její aplikace, Přírodopis
Témata: Čtenářství, Environmentální výchova
Ročník: 6
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296