Učební jednotky jsou přípravy pro výuku, obsahující popis stavby hodiny, materiály k výuce (pracovní listy), nápady pro vedení reflexe a hodnocení. Dali je dohromady učitelé partnerských škol. Každá učební jednotka byla nejméně jednou odučena. Učební jednotky jsou zde k dispozici dalším učitelům, kteří je chtějí vyzkoušet a obohatit jimi svou výuku.


Vyberte obor:
Vyberte téma:
Vyberte ročník:
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>
Název: Lidské rasy Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci si nejprve s pomocí fotografií uvědomí, že v dnešním světě již neplatí rovnice stát = jedna rasa. Dále pak načerpají s pomocí textů základní informace k tématu lidské rasy a odpoví na otázku, proč v některých oblastech nejsou rasové rozdíly považovány za významné a proč je tomu někde naopak. V závěru napíšou na základě zhlédnutí fotografií rozličných dětí, co mají tyto děti všechno společného a do sešitu si vlepí základní myšlenku, která shrnuje toto téma.
Rozsah: 45 minut
Obory: Zeměpis
Témata: Multikulturní výchova
Ročník: 8, 9
Název: Life in the past Autor: Mgr. Stanislava Gotteltová, ZŠ Liberec
Anotace: Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem o životě ve vesnici před 4000 lety. Žáci si osvojují slovní zásobu pro popis života v minulosti a naváží na své dosavadní znalosti z dějepisu. Pracují ve dvojicích.
Rozsah: 45 minut
Obory: Anglický jazyk
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 8
Název: Lišejníky Autor: Mgr. Kateřina Tomová, ZŠ Liberec
Anotace: V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich významem v přírodě. Naučí se poznávat základní druhy a rozliší typy stélek. Žáci pracují samostatně.
Rozsah: 45 minut
Obory: Přírodopis
Témata: Environmentální výchova
Ročník: 6
Název: Liška, medvěd a divočák Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci se prostřednictvím krátkého textu seznámí se zvířetem z volné přírody – liškou, medvědem nebo divočákem. Doplňují do textu chybějící slova a poté sdělují ostatním spolužákům, jaké informace získali ze svého textu. Od ostatních skupin získávají informace o dalších zvířatech. Na závěr zhodnotí práci ve dvojici a ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Člověk a jeho svět
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Listina základních práv a svobod Autor: PhDr. Mgr. Jan Hoštička, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci formou brainstormingu uvedou, co se domnívají, že je obsahem Listiny základních práv a svobod. Následně pracují ve skupinách a zkoumají dílčí části Listiny, se svými výsledky zkoumání následně seznamují ostatní spolužáky.
Rozsah: 2x 45 minut
Obory: Výchova k občanství
Témata: Výchova demokratického občana
Ročník: 9
Název: Mapy od pravěku po současnost Autor: Mgr. Jana Rybáčková, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci se seznámí s vývojem map od pravěku po současnost pomocí obrázků. Pracují samostatně i v náhodně utvořených dvojicích.
Rozsah: 45 minut
Obory: Dějepis
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 6
Název: Masajské korále Autor: Mgr. Alena Horská, ZŠ a MŠ Dobronín
Anotace: Žáci pracují samostatně s texty odstupňované náročnosti a plní úkoly, které jim pomáhají lépe textu porozumět a procvičit si čtenářské dovednosti. Každý se samostatně zamýšlí nad výhodami a nevýhodami života u Masajů a v naší společnosti.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Ročník: 3
Název: Mauglí Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: V této hodině žáci poslouchají a dotvářejí příběh o Mauglím. Zároveň se dovídají informace o asijské zemi Indii. Realizují několik zábavných aktivit spojených s tématem. Pracují samostatně i ve skupinách.
Rozsah: 135 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Multikulturní výchova
Ročník: 1
Název: Mikuláš – práce s básničkou Autor: Mgr. Jana Slejšková, ZŠ Dr. Malíka, Chrudim
Anotace: Žáci pracují nejprve ve dvojicích, posléze ve čtyřčlenných skupinách. Dvojice hledají slova, která se „ztratila“ z básničky a řadí je podle abecedy. Z nasbíraných slov se snaží čtyřčlenné skupiny vydedukovat, jaké téma bude mít básnička, se kterou budou dále pracovat, a získaná slova doplňují do básničky. Na závěrt reflektují svou práci.
Rozsah: 45 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 2
Název: Modlitba za vodu – mé pocity a emoce Autor: Mgr. Eva Baladová, ZŠ, MŠ a ZUŠ Jesenice
Anotace: Žáci na základě přečteného textu formulují vlastní pocity, navozené básní od Jana Skácela Modlitba za vodu a stejnojmenné písně od Hradišťanu. Pracují samostatně i ve skupině.
Rozsah: 90 minut
Obory: Český jazyk a literatura
Témata: Čtenářství, Osobnostní a sociální výchova
Ročník: 5
Stránky: <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  >>

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy3.php on line 296