Metodické DVD

Během projektu vzniklo metodické DVD, které si můžete zdarma objednat na emailové adrese: dubec@odyssea.cz nebo weislova@odyssea.cz


Na DVD najdete ukázky výuky s funkčně začleněnými průřezovými tématy a čtenářstvím. Jedná se o:

  • Výuku anglického jazyka v osmé třídě věnovanou toleranci povahových rozdílů (OSV),
  • výuku oboru Člověk a jeho svět ve čtvrté třídě věnovanou utváření pozitivních postojů k evropským hodnotám (VMEGS),
  • výuku dějepisu v osmé třídě věnovanou sdělování názorů za sebe (OSV) a přemýšlením nad tím, co ovlivňovalo život našich předků (VMEGS),
  • výuku oborů Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace ve třetí třídě věnovanou vymýšlení jednoduchých opatření v oblasti ekomanagementu (EVVO),
  • výuku oboru Člověk a jeho svět ve čtvrté třídě věnovanou zásahům lidí do potravních řetězců (EVVO) a analýze textu (Čtenářství).

K těmto ukázkám výuky existují písemné přípravy, vyvěšené na těchto stránkách.


Dále zde najdete:

  • rozhovor s koordinátorem EVVO Janem Vrtiškou o jeho zavádění do ZŠ Vrané nad Vltavou,
  • rozhovor s ředitelem základní školy T.G.M. v Poděbradech Jindřichem Mončekem o smyslu práce školy s průřezovými tématy a čtenářstvím.


Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy4.php on line 45

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy4.php on line 45

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy4.php on line 45