Přístup k hodnocení průřezových témat by měl vycházet z pochopení jejich specifik, formy realizace a především z toho, co konkrétně v této oblasti žákům předáváme. Kritéria hodnocení je potřebné stanovovat tak, aby odpovídala cílům v rovinách znalostí, dovedností i působení na postoje. Je užitečné pracovat s různými formami hodnocení a sebehodnocení, zohledňováním osobního pokrok žáků i schopností používat naučené v konkrétních činnostech ve škole i mimo ni. Příklady toho, jak je možné s hodnocení pracovat, naleznete v učebních jednotkách.


Hodnocení - důvěra, dialog, růst    

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy7.php on line 44

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy7.php on line 44

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/materialy7.php on line 44