Zapojené školy

V projektu jsou zaměstnáni učitelé z 6 laboratorních škol. Spolu s nimi pracujeme na plánovitém začleňování práce s průřezovými tématy a čtenářstvím do kurikula školy a tvorbě učebních jednotek.


Každá škola přistupuje k práci s průřezovými tématy a čtenářstvím svým způsobem. Jedním z cílů projektu je zachytit způsoby, které se v praxi osvědčily. Podrobněji na stránce „Příklady efektivního začlenění průřezových témat a čtenářství do práce školy“


Od září 2011 se do projektu zapojilo dalších 12 základních škol. Učitelé těchto škol ověřují učební jednotky vytvořené na šesti laboratorních školách.


Co v projektu dělá laboratorní škola:

Na každé škole funguje školní metodický tým (4 učitelé z každé školy). Jeho členové se věnují:


ZŠ Dr. Malíka Chrudim Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady Základní škola Vrané nad Vltavou
Základní škola a mateřská škola Dobronín Základní škola Lesní Liberec Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice


Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/skoly.php on line 54

Warning: include(footer-hp.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.ptac.cz/www/skoly.php on line 54

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footer-hp.php' for inclusion (include_path='.:') in /www/doc/www.ptac.cz/www/skoly.php on line 54