Zapojené školy

V projektu jsou zaměstnáni učitelé z 6 laboratorních škol. Spolu s nimi pracujeme na plánovitém začleňování práce s průřezovými tématy a čtenářstvím do kurikula školy a tvorbě učebních jednotek.


Každá škola přistupuje k práci s průřezovými tématy a čtenářstvím svým způsobem. Jedním z cílů projektu je zachytit způsoby, které se v praxi osvědčily. Podrobněji na stránce „Příklady efektivního začlenění průřezových témat a čtenářství do práce školy“


Od září 2011 se do projektu zapojilo dalších 12 základních škol. Učitelé těchto škol ověřují učební jednotky vytvořené na šesti laboratorních školách.


Co v projektu dělá laboratorní škola:

Na každé škole funguje školní metodický tým (4 učitelé z každé školy). Jeho členové se věnují:


ZŠ Dr. Malíka Chrudim Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady Základní škola Vrané nad Vltavou
Základní škola a mateřská škola Dobronín Základní škola Lesní Liberec Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice